PETER VARG HYPNOS NLP & NS COACH
       
 
     
 
 
  COACHING & TERAPI

Hypnoanalys

 

Hypnoanalys kan beskrivas som lagen om orsak och verkan. Varje symptom har en orsak och det är något inom oss men utanför vår kontroll som påverkar.

 

Hypnoanalys är psykoanalys under hypnos och en terapi för alla åkommor som på något sätt kan associeras med emotionella eller psykiska krafter. Bortträngda och obearbetade minnen som oftast är förknippade med starka känslor uppenbaras och bearbetas för att de varaktigt ska släppa taget.

 

Hypnoanalysen används till exempel för att få bukt med dåligt självförtroende, depression, fobier, migrän, ångest, anorexi, onormal övervikt, sexuella störningar och alkoholism. Hypnoanalys är också den bästa vägen till självinsikt och ökad självkännedom som gör det möjligt att våga vara den person man vill vara.

 

Terapin är helt individuell vilket gör det svårt att beräkna hur mycket just du behöver. Räkna dock med 1-12 sessioner som var och en tar 80-90 minuter.